Skip to main content
x
Bộ môn Thi công và quản lý dự án
thi công

 

Bộ môn Thi công và Quản lý Dự án (CEPM) thuộc Khoa Kỹ thuật Kỹ thuật Công trình cung cấp các khóa học chuyên ngành tập trung vào kỹ thuật thi công công trình xây dựng và quản lý dự án. Mục tiêu chính của Bộ môn CEPM là trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành xây dựng tại Việt Nam hiện nay.

Subscribe to QLDA