Skip to main content
x

Bộ môn Thi công và quản lý xây dựng

thi công

Bộ môn thi công và quản lý dự án trực thuộc khoa Kỹ thuật công trình, thực hiện giảng dạy các môn học chuyên ngành về lĩnh vực thi công và quản lý dự án xây dựng. Các môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức thi công và quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của ngành xây dựng Việt Nam.
Các môn học do bộ môn phụ trách gồm:
1.    Quản lý dự án, 
2.    Kinh tế xây dựng và dự toán, 
3.    Kỹ thuật và tổ chức thi công, 
4.    Đồ án thi công,
5.    Quản lý chất thải rắn
6.    Môi trường trong xây dựng
7.    Tham quan công trường xây dựng (thực tập công nhân)
8.    Thực tập công trường – nhà máy (thực tập tốt nghiệp)
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thực hiện công tác quản lý xây dựng tại các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các ban quản lý dự án hoặc các doanh nghiệp xây lắp. Ngoài ra, sinh viên có thể triển khai thi công xây lắp và tư vấn giám sát công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông…