Skip to main content
x

Thông tin tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa Kỹ thuật công trình

Từ 13:00 đến 17:00, Thứ 3, ngày 20 tháng 02 năm 2024, tại phòng F310, cơ sở Tân Phong Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho 03 đề tài luận văn thạc sĩ, thông tin chi tiết như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

CBHD

1

202804002

Phạm Trần Hưng Thịnh

Phân tích ổn định trong địa kỹ thuật sử dụng phương pháp phân tích giới hạn

Geotechnical stability analysis using finite element limit analysis (FELA)

TS. Nguyễn Tấn
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

2

202804001

Tuetakoun Aphisith

Phát triển các giải pháp số để tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc ly tâm PHC theo phương pháp khoan hạ

Development of numerical methods for estimating the ultimate axial bearing capacity of PHC-bored nodular piles

TS. Nguyễn Tấn
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

3

201804001

Nguyễn Tuấn Dũng

Nghiên cứu năng lượng hàm chứa của một số loại gạch sản xuất tại Việt Nam

Investigation on the embodied energy of several bricks manufactured in Vietnam

TS. Bùi Quốc Bảo; TS. Trịnh Trần Mai Kim Hoàng
Trường ĐH Tôn Đức Thắng