Skip to main content
x

Nghiên cứu sinh Tiyasha (quốc tịch Ấn Độ) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngày 12/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Tiyasha, ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài: Đánh giá chất lượng nước mặt sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để quản lý nước trong kỹ thuật bê tông (Evaluating surface water quality using artificial intelligence models for water management in concrete engineering), dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Zaher Mundher Yaseen (TDTU) và TS. Trần Minh Tùng (TDTU).

Xem nội dung chi tiết tại đây