Skip to main content
x

Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

Trong tháng 12 năm 2022 vừa qua, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho 05 nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), lần lượt như sau:

1.    NCS Lê Hoài Bão (186204002) bảo vệ thành công đề tài luận án “Nghiên cứu thành phần, đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer sử dụng cốt liệu tái chế” với sự đồng hướng dẫn của TS. Bùi Quốc Bảo (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và TS. Vũ Duy Thắng (Trường ĐH Xây dựng miền Tây) vào ngày 14/12/2022;

2.    NCS Babalola Olusola Emmanuel (19204003) bảo vệ thành công đề tài luận án “Nghiên cứu khả năng chống cháy của bê-tông tái chế” dưới sự đồng hướng dẫn cùa TS. Trần Minh Tùng và TS. Lê Đức Hiển (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) vào ngày 16/12/2022;

3.    NCS Tiyasha (186204004) bảo vệ thành công đề tài luận án “Đánh giá chất lượng nước mặt sử dụng mô hình máy” dưới sự đồng hướng dẫn cùa TS. Zaher Mundher Yaseen và TS. Trần Minh Tùng (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) vào ngày 22/12/2022;

4.    NCS Bhagat Suraj Kumar (186204003) bảo vệ thành công đề tài luận án “Mô phỏng kim loại nặng trong đất sông: Ứng dụng các mô hình siêu kinh nghiệm tiên tiến” dưới sự đồng hướng dẫn cùa TS. Zaher Mundher Yaseen và TS. Trần Minh Tùng (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) vào ngày 22/12/2022;

5.    NCS Ngô Thành Phong (19204002) bảo vệ thành công đề tài luận án “Nghiên cứu các đặc tính cơ học và độ bền của vật liệu đất kết hợp Geopolymer” dưới dự đồng hướng dẫn của TS. Phan Tô Anh Vũ và TS. Bùi Quốc Bảo (Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 26/12/2022.
Tất cả Luận án tiến sĩ được thông qua tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với tổng phiếu 05/05 thành viên hội đồng có mặt.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các hội đồng đánh giá luận án:

1
Buổi đánh giá của NCS Lê Hoài Bão
2
Buổi đánh giá của NCS Babalola Olusola Emmanuel
3
Buổi đánh giá của NCS Tiyasha
4
Buổi đánh giá của NCS Bhagat Suraj Kumar

Một số hình ảnh khác 

5
 

6

7

Thẻ