Skip to main content
x

Nghiên cứu sinh Bhagat Suraj Kumar (quốc tịch Ấn Độ) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngày 12/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Bhagat Suraj Kumar, ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài luận án: Dự đoán kim loại nặng trong đất ở vịnh sử dụng các mô hình máy tính tiên tiến: Ứng dụng cho kỹ thuật xây dựng (Bay’s soil heavy metal prediction using advanced computer-aided models: Application of assessment for construction engineering), dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Zaher Mundher Yaseen (TDTU) và TS. Trần Minh Tùng (TDTU).

Xem nội dung chi tiết tại đây