Skip to main content
x

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, Khoa Kỹ thuật công trình, ĐH Tôn Đức Thắng


14h00-16h00, Thứ 7, ngày 20/11/2021, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng. Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, Khoa tổ chức bảo vệ trực tuyến sử dụng google meet. Chi tiết  như sau: 

Học viên

GVHD

Tên đề tài

Link google meet

Lê Thị Thảo Loan

PGS.TS. Bùi Quốc Bảo

ĐH Tôn Đức Thắng

 

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính cơ - ẩm - nhiệt của vật liệu đất không nung - ứng dụng cho công trình thân thiện môi trường

https://meet.google.com/yic-skze-toi

Or dial: ‪(US) +1 443-424-3772 PIN: ‪472 694 004#