Skip to main content
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 18/3/2021)

Ngày 18/3/2021 tại phòng họp lầu 5, Thư viện truyền cảm hứng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

Danh sách Học viên bảo vệ:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

186004001

Nguyễn Ngọc Hoàng

20/12/1995

Nghiên cứu bê tông Geopolymer sử dụng hoàn toàn cốt liệu tái chế

Investigation on Geopolymer concrete using recycled aggregate

2

186004018

Lê Văn Thịnh

12/01/1981

Quan hệ cường độ chịu nén-vận tốc sóng siêu âm của bê tông có sử dụng cốt liệu từ bê tông cũ

Correlation of compressive strength-ultrasonic pulse velocity of structural concrete developed from coarse recycled concrete aggregate

3

186004026

Bùi Chí Nam

03/09/1995

Nghiên cứu thiết kế cấp phối bê tông cốt liệu tái chế theo phương pháp DMDA

An investigation on mixing proportions of recycled aggregate concrete using DMDA method

4

186004014

Võ Văn Linh

25/05/1978

Một phương pháp hai bước cho nhận dạng hư hỏng kết cấu dàn thép sử dụng phương pháp năng lượng động lực và thuật toán tối ưu SOS

A two-step method for damage identification of steel struss structures using model kinematic energy method and the SOS optimization algorithm

5

186004029

Phan Nguyễn Ngọc Thành

02/07/1995

Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của đất gia cố Geopolymer tro bay

Engineering properties of fly ash Geopolymer stabilized soil

6

186004013

Nguyễn Thị Thúy Hồng

07/07/1984

Nghiên cứu đánh giá những tiêu chí chính trong thiết kế công trình thân thiện môi trường

Assessing the main principles in the design of sustainable buildings

7

186004031

Nguyễn Thái Vin

26/06/1993

Nghiên cứu ứng xử  bê tông tái chế gia cường sợi bazan khi chịu kéo

Tensile behavior of recycle concrete reinforced by Basalt fiber

8

186004028

Nguyễn Duy Tân

08/05/1994

Đánh giá cường độ bê tông kết cấu sàn có chứa cốt liệu từ bê tông cũ

Evaluation on mechanical strength of recycled aggregate concrete in slab structure

9

186004025

Lý Khương Duy

05/11/1996

Tối ưu hóa đa mục tiêu tấm composite chức năng nhiều lớp gia cường carbon nanotube sử dụng giải thuật tiến hóa và phương pháp học sâu

Multi-objective optimization of laminated functionally graded carbon nanotube reinforced composite plates using evolutionary algorithm and deep learning

Nội dung các đề tài bảo vệ được các thành viên Hội đồng đánh giá rất cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn.  Cụ thể, Có 6 đề tài tập trung nghiên cứu vật liệu mới thân thiện với môi trường như vật liệu geopolymer sử dụng tro bay, cốt liệu tái chế, và sự dụng sợi basalt trong việc tăng cường độ cho bê tông sử dụng cốt liệu tái chế. Hướng thiết kế các công trình tối ưu hóa năng lượng sử dụng cũng được nghiên cứu. Ngoài ra, có 1 đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hư hỏng các công trình với độ chính xác cao và 1 đề tài ứng dụng các thuật toán tối ưu của trí tuệ nhân tạo trong tính toán thiết kế tấm sàn sử dụng ống nano cacbon thay thế các phương pháp tính toán cơ học thông thường giúp tiết kiệm tài nguyên tính toán.
Sự thành công của các đề tài cho thấy chất lượng đào tạo sau đại học của Khoa Kỹ thuật công trình, ĐH Tôn Đức Thắng đã đạt được những bước tiến lớn về chất lượng, cấp nhật những xư thế mới trong tính toán và thiết kế xây dựng.

Hình ảnh buổi bảo vệ:

1
 

2

3