Skip to main content
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

1

Vào lúc 13h30 ngày 24/06/2020, tại Thư viện Lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004007 Lê Đặng Minh Tú 13/11/1995 Phân tích phần tử hữu hạn cho ứng xử động của kết cấu cầu nhịp lớn chịu tác dụng của tải trọng di động