Skip to main content
x

Thông báo tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo ( tháng 11/2019)

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2020, Phòng đại học (PĐH) & Khoa lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV còn nợ các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo hiện hành (không có môn thay thế) hoặc SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo, như sau:


1. 25/11 – 12/12/2019    

SV ĐKMH trực tiếp tại Khoa QLMH
Lưu ý: Đối với các môn Anh văn (trừ môn Anh văn cuối thi chứng chỉ đầu ra) SV đăng ký tại khoa QLSV. 


2. 13/01 – 15/01/2020   

Khoa thông báo danh sách SV ĐKMH đủ điều kiện và mốc thời gian đóng học phí
- Khoa thông báo thời khóa biểu dự kiến cho SV.
- Khoa chuyển danh sách SV về Phòng Đại học


3.  03/02 - 07/02/2020

SV đóng học phí tại P. Tài chính.
Kết thúc đợt học phí, Phòng tài chính chuyển danh sách đóng học phí về P. Đại học và các Khoa.


4. 17/02 – 08/03/2020   

Khoa tổ chức giảng dạy theo Kế hoạch đã được duyệt.


5. 24/02 – 27/02/2020
Phòng Đại học xếp lịch thi và công bố lịch thi


6. 16/03 – 20/03/2020   
P.KT&KĐCL tổ chức thi.