Skip to main content
x

Khoa KTCT tham gia khởi động dự án quốc tế CAMaRSEC tại Hà Nội

Dự án quốc tế “Climate-Adapted Material Research for the Socio-Economic Context of Vietnam - CAMaRSEC” (Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam) là dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức. Hội thảo khởi động dự án đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội ngày 10/10/2019.
Các đối tác tham gia dự án quốc tế này gồm: Trường đại học Stuttgart và Trường Đại học Hamburg (CHLB Đức), Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Viện công nghệ vật liệu xây dựng và Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Khoa Kỹ thuật công trình TDTU đã tham gia vào dự án CAMaRSEC từ cuối năm 2017 khi nhóm chuyên gia Đức bắt đầu xây dựng đề án trình Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Đầu năm 2019, dự án chính thức được Chính phủ CHLB Đức phê duyệt triển khai với thời hạn 03 năm, từ ngày 01/7/2019 đến 30/6/2022.
Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam đưa tới hệ quả là lối sống và những nhu cầu của cư dân đang thay đổi, có thể thấy qua các dạng thức công trình mới với những vật liệu, phương thức thi công và hệ thống cung cấp trước đây không thông dụng thì nay đã phổ biến. Sự phát triển này dẫn tới nhiều vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng lớn về kết cấu và vật lý công trình, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam, thể hiện qua việc xây dựng đạt hiệu quả năng lượng và mang tính bền vững. Do vậy, dự án hợp tác Đức - Việt CAMaRSEC sẽ hỗ trợ việc thực hiện và sự phát triển tiếp theo khi triển khai các dự án xây dựng bền vững và hiệu quả năng lượng. Dựa trên việc thu thập số liệu và phân tích các vấn đề liên ngành, liên vùng, dự án sẽ thiết lập và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo, giáo dục và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng tại Việt Nam.
Nhóm nghiên cứu của Khoa KTCT do TS. KTS. Ngô Lê Minh làm điều phối viên dự án phía TDTU, đồng thời TS. Minh tham gia Diễn đàn thảo luận tại Hội thảo CAMaRSEC nêu trên. Ngoài ra, các thành viên của nhóm nghiên cứu TDTU có PGS. Bùi Quốc Bảo, ThS. Lê Tấn Hạnh, và ThS. Nguyễn Hải Bình.
Chủ đề chính của phiên thảo luận tại Hội thảo khởi động dự án ngày 10/10/2019 là: Bằng cách nào vượt qua các rào cản trong việc triển khai xây dựng các công trình bền vững và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam?
Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ tham gia dự án ở một số nhóm công tác như điều tra khảo sát và phỏng vấn tại 500 căn hộ nhà chung cư, lắp đặt thiết bị chuyên dụng để thu thập số liệu tại 50 căn nhà; Phân tích tổng hợp số liệu, công bố khoa học; Xây dựng bài giảng chuyên ngành cho cấp đại học và sau đại học; Cùng các nhóm viết và xuất bản sách chuyên khảo về vật liệu thích ứng với khí hậu Việt Nam…
Một số hình ảnh dự án CAMaRSEC
 

1
Hội thảo khởi động dự án tại Hà Nội ngày 10/10/2019
2
Ký thỏa thuận hợp tác giữa các bên dự án
3
Đại diện TDTU tham gia dự án
4
Buổi làm việc đầu tiên của dự án diễn ra ngày trong ngày 10/10/2019
5
Văn phòng Quản lý dự án tại Hà Nội