Skip to main content
x

Kế hoạch chi tiết thực hiện Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2B, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
    Đợt tốt nghiệp tháng 4/ 2020

(Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh)

1. 05/11/2019: Chuyển dữ liệu SV đóng tiền về Khoa     
2. 12/11/2019: Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. 
Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Ngành Kỹ thuật xây dựng: 15h00, phòng D0101
Ngành Kỹ thuật CT giao thông: 15h00, phòng D0101-B
Ngành Kiến trúc: 15h00, phòng D0201
Ngành Quy hoạch vùng & đô thị: 15h00, phòng D0301        
3. 12/11/2019→ 22/11/2019: Sinh viên đăng ký tên đề tài  tại Văn phòng Khoa (D005)    
4. 12/11/2019→ 08/03/2020: Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp         
5. 10/02/2020→ 16/02/2020: Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)    
6. 08/03/2020 - 15/03/2020: Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp 
(Bảng in và file trên hệ thống chống đạo văn - bắt buộc)         
7. 15/03/2020 - 30/03/2020: Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp    
                                        KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH