Skip to main content
x

Sinh viên TDTU học tập cùng sinh viên BLEKINGE, THỤY ĐIỂN

Chúng mình, những sinh viên ngành Quy hoạch Vùng và đô thị trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngoài việc tham gia những lớp học chính quy tại trường thì còn có thêm cơ hội tham gia các khóa học ngắn hạn tổ chức song phương với các trường Đại học khác trên thế giới. Một trong những khóa học đó là khóa học Urban Planning Studio do trường Đại học Tôn Đức Thắng và Học viện công nghệ Blekinge - Thụy Điển (Blekinge Institute of Technology - BTH) tổ chức  tháng 11 năm 2017.