Skip to main content
x

Khoa học và đời sống

Chủ đề của khóa học năm nay là "Living With Water". Chúng mình có hai tuần để thực hiện khảo sát tại bán đảo Thanh Đa cùng các bạn Thụy Điển để tìm hiểu về thực tế đời sống người dân và cách ứng xử của họ với triều cường và ngập lụt. Lần đầu tham gia học tập và làm việc với các bạn nước ngoài đã để lại rất nhiều những bài học và cảm nhận đối với mỗi thành viên.

Tuần đầu tiên, 20 sinh viên (gồm 10 bạn Thụy Điển và 10 bạn Việt Nam) cùng khảo sát tại bán đảo Thanh Đa. Giáo sư Thụy Điển đã chia 20 bạn thành 5 nhóm nhỏ để làm việc được hiệu quả. Chúng mình đã cùng học tập, cùng "ăn dầm nằm dề" tại khu vực khảo sát để đưa ra rất nhiều những giải pháp mang màu sắc khác nhau cho cùng một địa điểm.