Skip to main content
x
Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2B, năm học 2018 - 2019
Căn cứ theo Kế hoạch năm học, Phòng Đại học thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 2B dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:
Subscribe to KNTHCM