Skip to main content
x
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hoạt động kiến tập, thực tập các dự án xây dựng tại Việt Nam
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo, vừa qua Khoa kỹ thuật công trình (KTCT) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Khoa kỹ thuật xây dựng và môi trường – Đại học khoa học ứng dụng Hochschule Bochum (Đức) tổ chức hoạt động kiến tập...
Subscribe to KIENTAP