Skip to main content
x
Khoa KTCT tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng
13h00-16h00, Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021, tại phòng B106, cơ sở Tân Phong của Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết cho 06 đề tài luận văn thạc sĩ, thông tin chi tiết như sau:
Subscribe to DCTT