Skip to main content
x
Xưởng thiết kế mùa hè XANH 2022: Nhà ở hợp tác hướng đến tiêu chuẩn Công trình xanh
Xưởng thiết kế mùa hè Xanh 2022 với chủ đề Nhà ở hợp tác hướng đến tiêu chuẩn công trình Xanh lần đầu tiên được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 09 – 17/7/2022 đã thành công tốt đẹp. Chương trình được tổ chức bởi Tạp chí Kiến Trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các trường đại học có đào tạo ngành kiến trúc
Subscribe to WORKSHOP