Skip to main content
x
Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với trường đại học kỹ thuật Ostrava – Cộng hòa Séc tổ chức hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong xây dựng, quy hoạch và giao thông” lần thứ 3 (CUTE 2020)
Trong các ngày 21-23/10/2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Sec (VSB-Technical University of Ostrava - Czech Republic) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về phát triển bền vững trong xây dựng, quy hoạch và giao thông CUTE 2020
Subscribe to CUTE 2020