Skip to main content
x
Bộ môn cơ sở

Bộ môn cơ sở thuộc khoa kỹ thuật công trình phụ trách một số môn cơ sở cho sinh viên đại học và cao học các chuyên ngành Kỹ thuật công trình, kỹ thuật giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị và một số môn thuộc khoa khác như khoa khoa học ứng dụng, khoa điện...
 

Các môn chính:

- Vẽ kỹ thuật

- Ma trận và đại số tuyến tính
- Cơ học cơ sở

- Vật liệu xây dựng

- Thủy lực

- Sức bền vật liệu

- Cơ học kết cấu

 

Subscribe to CƠ SỞ