Skip to main content
x

Chuẩn đầu ra 2015 Quy hoạch vùng và Đô thị chương trình tiêu chuẩn

1.    Tên ngành:
     Tên ngành tiếng Việt: Quy hoạch vùng và đô thị
     Tên ngành tiếng Anh: Urban and regional planning
2.    Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy
3.    Văn bằng: Kỹ sư Quy hoạch
4.    Mục tiêu đào tạo: 

    Đào tạo ra các Kỹ sư quy hoạch vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có tư tưởng đạo đức, lối sống tốt nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước, thể hiện qua các mục tiêu sau:
    Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn theo đúng yêu cầu của chương trình khung thuộc chuyên ngành đào tạo;
    Có kiến thức về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
    Có kiến thức chung về Pháp luật, an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất;
    Có các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Quy hoạch đô thị và các lĩnh vực khác có liên quan;
    Có khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực lập - tổ chức thực hiện - quản lý quy hoạch đô thị đáp ứng nhu cầu của xã hội.
5.    Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Quy hoạch vùng và đô thị sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh.

- Biết, hiểu và có thể trình bày về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới;

- Có kiến thức tổng quát về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn và môi trường tự nhiên;

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

-Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ sở ngành vào việc phân tích, quy hoạch đô thị, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp và quản lý đô thị

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Những hiểu biết sâu sắc về quy hoạch đô thị, tổ chức, quản lý quy hoạch đô thị.

- Có kiến thức vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ để tham gia xây dựng và phát triển đất nước;

- Có đủ kiến thức chuyên sâu về Quy hoạch đô thị và có phương pháp luận khoa học đáp ứng hoạt động nghề nghiệp; Đồng thời, nắm được những kiến thức cơ bản về quy hoạch đô thị, lập - tổ chức - thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Biết phân tích, đánh giá tốt; ứng dụng linh hoạt vào công việc phải thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

Về chuyên môn

- Có khả năng tư duy sáng tạo để phác thảo ý tưởng thiết kế quy hoạch ban đầu cho đến triển khai các đồ án quy hoạch - tổ chức - thực hiện;

- Tổ chức tư vấn và giám sát, tham gia điều hành công trình;

- Có năng lực nghiên cứu phục vụ tư vấn thiết kế quy hoạch.

Ứng dụng và thể hiện vào kết quả đồ án thiết kế, quy hoạch, quản lý, các đề tài nghiên cứu.

Kỹ năng mềm

 

- Kỹ năng tự học, có khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng tổ chức quản lý công việc hiệu quả và làm việc độc lập trong những điều kiện khác nhau;

Ngoài ra sinh viên còn được trang bị các kỹ năng sau:

·   Kỹ năng viết và trình bày;

·   Kỹ năng làm việc nhóm;

·   Kỹ năng giao tiếp;

·   Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học, thực hiện thành công các yêu cầu nghiên cứu ứng dụng trong công việc

Kỹ năng tin học

Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

- Khóa 19: 700 điểm MOS

- Khóa 20: 750 điểm MOS

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế như: AutoCad, SketchUp, GIS.

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các môn học có sử dụng các phần mềm.

Kỹ năng ngoại ngữ

- Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn thời hạn giá trị

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật,  tôn trọng quyền tác giả;

- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác và đoàn kết trong công việc;

- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo; có bản lĩnh và chuyên nghiệp trong công việc.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm luận văn và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Tinh thần tập thể, hợp tác và đoàn kết trong công việc;

- Ý thức sẵn sàng tham gia các công tác chuyên môn phục vụ cộng đồng xã hội.

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có.

- Chuyên gia thiết kế quy hoạch đô thị, chủ trì thiết kế quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Chuyên gia quản lý dự án tại các dự án đầu tư xây dựng;

- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

 

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Sinh viên học lên bậc cao hơn

- Tham gia các chương trình đào tạo Thạc sỹ Quy hoạch đô thị và Kiến trúc trong và ngoài nước;

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng và/hoặc có các sáng kiến, kết quả nghiên cứu nổi bật, đạt giải.

Số liệu và minh chứng tích lũy được qua các năm về cựu sinh  viên