Skip to main content
x

Chuẩn đầu ra 2015 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông chương trình Tiêu chuẩn

1.    Tên ngành:
    Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông.
    Tên ngành tiếng Anh: Transportation Engineering 
2.    Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy
3.    Văn bằng: Kỹ sư 
4.    Mục tiêu đào tạo:
Chương trình Đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
nhằm đào tạo nhân lực có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tốt; đủ kỹ năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về tư vấn, thiết kế và thi công công trình Xây dựng Công trình giao thông; đồng thời vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
5.    Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

 

 

1

 

 

 

 

Kiến thức  chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh.

- Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;

- Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực ngành;

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

- Kiến thức sâu về Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ học đất, kết cấu bêtông cốt thép, kết cấu thép;

- Có thể vận dụng các lý thuyết tính toán để giải thích các hiện tượng, phân tích và tính toán các kết cấu công trình giao thông. 

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Những hiểu biết sâu sắc về kết cấu, nền, móng, vật liệu của các công trình xây dựng Giao thông.

- Hiểu và biết cách vận dụng bài bản các kiến thức về cơ học, các phương pháp tính toán hiện đại và các quy chuẩn, tiêu chuẩn vào các lĩnh vực cụ thể như: Thiết kế kết cấu Cầu BTCT, Cầu thép, Cầu dầm liên hợp, nút giao, thiết kế nền và mặt đường, đường cao tốc;

- Tổ chức nhóm khảo sát địa hình;

- Đủ kiến thức tính toán thiết kế, xử lý đất yếu, nền và móng;

- Tổ chức giám sát, thi công, và điều hành công trình.

 

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Biết phân tích, đánh giá tốt; ứng dụng linh hoạt vào công việc phải thực hiện. 

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

- Khả năng khảo sát, thiết kế, giám sát, tổ chức thi công các công trình Giao thông;

- Khả năng tìm tòi kỹ thuật, công nghệ mới trong quá trình thiết kế, quản lý thi công và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Ứng dụng và thể hiện vào kết quả nghiên cứu, đồ án, đề tài nghiên cứu do người hướng dẫn giao

Kỹ năng mềm

 

- Kỹ năng tự học, tiếp tục nghiên cứu độc lập, thu thập có hệ thống thông tin về xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình;  viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị;

- Kỹ năng năng giao tiếp.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học, thực hiện thành công các yêu cầu nghiên cứu ứng dụng trong công việc

Kỹ năng ngoại ngữ

- Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

 - Khóa 19: 700 điểm MOS

 - Khóa 20: 750 điểm MOS

Sử dụng thành thạo Tin học ứng dụng trong thiết kế, phân tích và tính toán chuyên sâu.

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học .

3

Thái độ, ý thức  xã hội

Thái độ và hành vi

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

- Nhận thức đúng về vai trò người làm công việc thiết kế, thi công công trình xây dựng đó là người tạo ra những sản phẩm có tính kỹ thuật, mỹ thuật góp phần xây dựng đất nước đẹp hơn;

- Tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tôn trọng quyền tác giả....

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm luận văn và đánh giá đạt

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Tinh thần tập thể, hợp tác và đoàn kết trong công việc, sẵn sàng tham gia các công tác chuyên môn phục vụ cộng đồng xã hội;

- Ý thức chia sẻ kiến thức, kỹ năng chuyên môn để thúc đẩy khoa học và ngành Giao thông;

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

- Chuyên gia thiết kế, chủ trì thiết kế kết cấu, nền và móng tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;

- Chuyên gia quản lý thi công, chỉ huy trưởng hoặc cán bộ quản lý tại các công ty xây dựng Giao thông;

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu...

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

 

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

 

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tốt lên bậc cao hơn

- Tham gia các chương trình đào tạo Thạc sỹ Ngành Giao Thông trong và ngoài nước;

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Xây dựng Giao thông và/hoặc có các sáng kiến, kết quả nghiên cứu nổi bật, đạt giải.

Số liệu và minh chứng tích lũy được qua các năm về cựu học viên