Skip to main content
x

Thạc sỹ - ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (8580205)

1. Tên ngành
-    Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
-    Tên ngành tiếng Anh: Transportation Engineering
-    Có 02 hình thức để lựa chọn:
+ Chương trình liên kết cấp 01 bằng
+ Chương trình liên kết cấp 02 bằng

2. Mục tiêu đào tạo
-    Kiến thức: trang bị kiến thức nâng cao về:
+    Chương trình cung cấp một cơ sở vững chắc cho thực hành, nghiên cứu hoặc giảng dạy về kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
+     Quy hoạch, thiết kế, vận hành, duy tu - bảo dưỡng, mô phỏng và đánh giá các hệ thống giao thông vận tải, hành vi của người tham gia giao thông, bao gồm cả khía cạnh chính sách.
-    Kỹ năng: nâng cao khả năng nghiên cứu về quy hoạch, thiết kế, vận hành, duy tu - bảo dưỡng và đánh giá các hệ thống giao thông vận tải, bao gồm cả khía cạnh chính sách.
-    Tư duy: phát triển khả năng tư duy độc lập, bước đầu hình thành tư duy của những nhà nghiên cứu khoa học.
-    Khả năng đáp ứng nhu cầu KT - XH, hội nhập quốc tế: học viên có thể tham khảo các tài liệu nước ngoài, có khả năng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học tương đương với cấp trường, có khả năng viết được các báo cáo khoa học hợp với chuẩn quốc tế, đáp ứng được phần nào nhu cầu KT - XH cũng như xu thế hội nhập.

3. Phương thức tuyển sinh
3.1. Xét tuyển
:
-    Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;
-    Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do ĐHTĐT cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển; 
-    Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển; 
-    Điều kiện tiếng Anh:
+    Chương trình liên kết cấp 1 bằng: yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEIC từ 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương), còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
+    Chương trình liên kết cấp 2 bằng: yêu cầu trình độ tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEIC từ 700 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương), còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3.2. Thi tuyển:
-    Các đối tượng không thuộc diện xét tuyển.
-    Các môn thi tuyển:
+    Cơ bản: Các phương pháp định lượng
+    Cơ sở: Quy hoạch giao thông đô thị
+    Ngoại ngữ: tiếng Anh

4. Đối tượng dự tuyển
Căn cứ theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Quyết định 2257/2017/QĐ-TĐT ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng), người dự tuyển phải đáp ứng đúng các quy định sau đây:
Nhóm 1: các đối tượng thuộc ngành đúng, có bằng tốt nghiệp đại học các ngành:
-    Công nghệ kỹ thuật giao thông,
-    Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông,
-    Khai thác vận tải,
-    Kinh tế vận tải,
-    Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Trường đại học Tôn Đức Thắng dưới 10% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
Nhóm 2: các đối tượng thuộc ngành gần, có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: 
-    Quy hoạch vùng và đô thị,
-    Kỹ thuật công trình xây dựng,
-    Kỹ thuật công trình thuỷ,
-    Kỹ thuật xây dựng,
-    Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,
-    Kinh tế xây dựng,
-    Quản lý xây dựng,
-    Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Trường đại học Tôn Đức Thắng từ 10 - 40% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
Các đối tượng thuộc nhóm này phải học bổ sung kiến thức và phải đạt điểm từ 5,0/10 trở lên ở kỳ thi cuối khóa những môn học sau đây (các môn đã có trong bảng điểm đại học không phải học bổ sung):
-    Sức bền vật liệu:     3 tín chỉ (45 tiết)
-    Cơ học kết cấu:    3 tín chỉ (45 tiết)
-    Kết cấu thép:    3 tín chỉ (45 tiết) 
Các đối tượng không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên sẽ theo quyết định riêng của Hội đồng khoa học đào tạo và Hiệu trưởng

5. Thông tin tuyển sinh
Mọi chi tiết về thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng mời truy cập:
https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si

6. Kế hoạch đạo tạo

6.1  Chương trình liên kết cấp 01 bằng

6.2  Chương trình liên kết cấp 02 bằng

 

1