Skip to main content
x

Thạc sỹ - ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2020

 

1. Giới thiệu
Thông tin về chương trình mời truy cập:
https://civil.tdtu.edu.vn/chi-tiet-nganh/2019/chuong-trinh-bac-cao-hoc-nganh-ky-thuat-xay-dung-cong-trinh-giao-thong

 

2. Phương thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển
:
-    Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;
-    Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do ĐHTĐT cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển; 
-    Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển; 
-    Điều kiện tiếng Anh:
+    Chương trình liên kết cấp 1 bằng: yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEIC từ 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương), còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
+    Chương trình liên kết cấp 2 bằng: yêu cầu trình độ tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEIC từ 700 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương), còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
2.2. Thi tuyển:
-    Các đối tượng không thuộc diện xét tuyển.
-    Các môn thi tuyển:
+    Cơ bản: Các phương pháp định lượng
+    Cơ sở: Quy hoạch giao thông đô thị
+    Ngoại ngữ: tiếng Anh

 

3. Đối tượng dự tuyển
Căn cứ theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Quyết định 2257/2017/QĐ-TĐT ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng), người dự tuyển phải đáp ứng đúng các quy định sau đây:
Nhóm 1: các đối tượng thuộc ngành đúng, có bằng tốt nghiệp đại học các ngành:
-    Công nghệ kỹ thuật giao thông,
-    Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông,
-    Khai thác vận tải,
-    Kinh tế vận tải,
-    Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Trường đại học Tôn Đức Thắng dưới 10% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
Nhóm 2: các đối tượng thuộc ngành gần, có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: 
-    Quy hoạch vùng và đô thị,
-    Kỹ thuật công trình xây dựng,
-    Kỹ thuật công trình thuỷ,
-    Kỹ thuật xây dựng,
-    Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,
-    Kinh tế xây dựng,
-    Quản lý xây dựng,
-    Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Trường đại học Tôn Đức Thắng từ 10 - 40% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
Các đối tượng thuộc nhóm này phải học bổ sung kiến thức và phải đạt điểm từ 5,0/10 trở lên ở kỳ thi cuối khóa những môn học sau đây (các môn đã có trong bảng điểm đại học không phải học bổ sung):
-    Sức bền vật liệu:     3 tín chỉ (45 tiết)
-    Cơ học kết cấu:    3 tín chỉ (45 tiết)
-    Kết cấu thép:    3 tín chỉ (45 tiết) 
Các đối tượng không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên sẽ theo quyết định riêng của Hội đồng khoa học đào tạo và Hiệu trưởng

 

4. Thông tin tuyển sinh
Mọi chi tiết về thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng mời truy cập:
https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si