Skip to main content
x

Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021, khoa Kỹ thuật công trình

 Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp đợt tháng 09/2021, khoa Kỹ thuật công trình


1. Ngành kỹ thuật xây dựng
- Hội đồng 1:
Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/ojq-oktt-xrt
Thời gian bảo vệ: bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2021
Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 30 phút.
- Hội đồng 2:
Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/cyn-jjmx-kpe
Thời gian bảo vệ: bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2021
Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 30 phút.
2. Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Hội đồng 1:
Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/gyk-muny-fps
Thời gian bảo vệ: bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2021
Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 30 phút.
Hội đồng 2:
Link google meet: https://meet.google.com/rhb-obin-hag?authuser=1&pli=1
Thời gian bảo vệ: bắt đầu lúc  07giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2021
Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 30 phút.
3. Ngành quy hoạch vùng & đô thị
- Hội đồng :
Link google meet bảo vệ online: meet.google.com/fqr-wyty-wfp
Thời gian bảo vệ: bắt đầu lúc 7h30 giờ 17h30 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2021
Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 30 phút.
4. Ngành Kiến trúc
Đang cập nhật

Thẻ