Skip to main content
x

Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 1B, năm học 2019 - 2020

TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/

MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1B NĂM HỌC 2019 -2020

Căn cứ theo Kế hoạch năm học, Phòng Đại học thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 1B dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:

Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây

Thẻ