Skip to main content
x

Xử lý học vụ buộc thôi học sinh viên trễ tiến độ tháng 4/2019

Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ buộc thôi học do nghỉ học 3 học kỳ liên tiếp:

81703009 81703009 81703009 81703009 81703009
81201002 Dương Bảo Bảo Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81201009 Võ Song Duy Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81201020 Lê Ngọc Hiếu Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81201061 Trương Quốc Hưng Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81201030 Mai Trúc Lâm Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81201035 Phan Hữu Nhân Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202080 Bùi Trọng Dũng Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202027 Lại Đặng Đăng Khoa Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202034 Bùi Lê Lộc Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202142 Lày Khánh Toàn Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202057 Tôn Thất Phương Trình Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202144 Trần Chí Trung Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202060 Phan Văn Trường Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202064 Nguyễn Quốc Văn Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202068 Nguyễn Bão Vinh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81202069 Phạm Trần Vinh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203004 Nguyễn Thị Phương Anh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203005 Hoàng Văn Bình Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203067 Nguyễn Ngọc Ca Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203069 Tống Thanh Chi Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203011 Chu Phát Đạt Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203020 Nguyễn Chí Khang Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81203115 Hoàng Thanh Sơn Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81301203 Trần Văn Khanh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81301213 Võ Duy Khương Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81301062 Lê Hồ Hoàng Ngọc Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302098 Phạm Văn Chiến Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302017 Đặng Hoài Hanh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302139 La Tấn Hào Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302142 Nguyễn Thanh Hùng Hậu Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302145 Vũ Duy Hiển Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302153 Nguyễn Thành Hiếu Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302225 Nguyễn Hoài Nhân Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302045 Nguyễn Hoàng Phi Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302292 Lê Công Thiện Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81302319 Nguyễn Quang Trọng Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303149 Mai Văn Đạo Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303190 Lê Trung Hiếu Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303212 Đỗ Quang Huy Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303243 Quản Trọng Minh Khánh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303269 Hà Thanh Loan Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303299 Lã Đức Minh Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303350 Thái Viết Nhật Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303051 Nguyễn Đại Phước Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303068 Hồ Gia Toại Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81303527 Nguyễn Lê Thiện Trung Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81304011 Nguyễn Quốc Huy Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81401170 Lâm Thành Sơn Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81404094 Nguyễn Đức Huy Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình
81404124 Phạm Hữu Nhân Xử lý học vụ Kỹ thuật công trình

* Sinh viên có phản hồi vui lòng liên hệ VPK (D005) trước ngày 05/04/2019, sau thời gian trên nhà trường ra quyết định buộc thôi học