Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách TSNN đợt tháng 9/2019

KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2019

Danh sách sinh viên : tải về
Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2019-2020, Khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt tháng 9/2019 dành cho sinh viên hệ chính quy như sau:
1. 17/09/2019:     Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV TSNN.
Thời gian: 8h30 thứ 3 (17/9), phòng D0406 (tất cả các ngành)
2. 10/9/2019: P. Đại học chuyển dữ liệu SV đủ điều kiện TSNN cho phòng Tài chính.
3. 11/9 - 13/9/2019: SV đóng học phí TSNN theo thông báo của phòng Tài chính. 
4. 16/9/2019: P. Tài chính chuyển dữ liệu SV đóng học phí TSNN về P. Đại học.
5. 18/9/2019: P. Đại học chuyển dữ liệu SV đóng học phí TSNN về Khoa
6. 23/9 -01/12/2019: SV thực hiện TSNN
7. Từ 09h ngày 14/10 - 09h ngày 16/10/2019: Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 12/2019 (SV đóng tiền từ ngày 28/10-31/10/2019 theo thông báo phòng Tài chính). 
Đối tượng: SV tất cả các khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở về sau hoặc SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước nợ Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018.
8. 28/10 -31/10/2019: SV đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt tháng 12/2019 theo thông báo của phòng Tài chính
Lưu ý: Tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn nằm trong học phí HK1/2019-2020. SV đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn, nếu không hoàn tất học phí, SV sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK1/2019-2020 (bao gồm môn thay thế tốt nghiệp & các môn học khác).
9. 02/12 -06/12/2019: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn TSNN (dự kiến ngày 11/11/2019 P. Đại học công bố lịch thi)
10. 09/12-10/12/2019: SV khóa tuyển sinh 2014 trở về trước đang TSNN, có điểm đạt KNTHCM từ HK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm tại VP tư vấn và hỗ trợ (Phòng E0001)

                                                                                                                       KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH