Skip to main content
x

Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2B, năm học 2018 - 2019

TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/

MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2B

Căn cứ theo Kế hoạch năm học, Phòng Đại học thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 2B dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:

1. Từ 9h ngày 10/06 - 9h ngày 12/06/2019: ĐĂNG KÝ TSNN SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học.
Đối tượng: SV khóa tuyển sinh 2016 trở về trước, các khoa: Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Khoa học thể thao, Khoa học ứng dụng, Lao động công đoàn, Môi trường – Bảo hộ lao động, Luật, Kỹ thuật công trình, Mỹ thuật công nghiệp, Ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc
Lưu ý:  
- P. Đại học chỉ xét SV đủ điều kiện TSNN đối với SV có thực hiện việc đăng ký. SV không đăng ký TSNN đợt này sẽ đăng ký TSNN đợt sau. 
- Những SV đủ điều kiện nhưng không hoàn thành học phí TSNN sẽ không được tham gia TSNN, đồng thời học phí TSNN sẽ bị ghi nợ sang học kỳ sau. SV phải đăng ký và đóng tiền để thực hiện lại TSNN trong đợt tiếp theo.
Khoa triển khai Quy định về hoạt động TSNN số 1098/2018/QĐ-TĐT ngày 25/6/2018 và thực hiện theo thủ tục Kiểm soát TSNN, môn thay thế TN,KLTN/ĐATN.
2. Từ 13h ngày 12/6 - 13h ngày 14/6/2019: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KLTN/ĐATN/môn thay thế TN: SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học, 
Đối tượng: SV khóa tuyển sinh 2016 trở về trước, các khoa: Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Khoa học thể thao, Khoa học ứng dụng, Lao động công đoàn, Môi trường – Bảo hộ lao động, Luật, Kỹ thuật công trình, 
Ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc
Lưu ý:
- SV khóa TS 2016 có nhu cầu làm KLTN/ĐATN đăng ký đồng thời với môn Thay thế tốt nghiệp, trường hợp không đủ điều kiện làm KLTN/ĐATN P.Đại học sẽ chuyển SV sang học môn Thay thế tốt nghiệp.
3. 18/6/2019: Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P. Đại học công bố danh sách sơ bộ SV đủ điều kiện tham gia TSNN trên trang Hệ thống thông tin SV (HTTTSV) và chuyển dữ liệu cho Khoa. SV vào trên hệ thống thông tin SV  mục thông báo Chủ đề tốt nghiệp
4. 19/6, 20/6/2019: SV thắc mắc, khiếu nại nộp đơn trên HTTTSV ---> nộp đơn trực tuyến --->nộp các loại đơn khác --->em xét kết qủa xét TSNN.
5. 01/7 – 20/7/2019: Các khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV TSNN. SV đăng ký TSNN tại Công ty/Đơn vị hành chính sự nghiệp và nộp phiếu tiếp nhận về Khoa
6. 10/7-11/7/2019: P. Đại học phản hồi thắc mắc, khiếu nại TSNN của SV trên trang Hệ thống thông tin SV và khoa Quản lý SV
7. Dự kiến 15/7-17/7/2019: SV đóng tiền TSNN tại P. Tài chính 
8. 22/7-14/9/2019: SV thực hiện TSNN
9. 22/7-25/7/2019:
- SV nộp đơn đăng ký KLTN/ĐATN trễ hạn trên trang HTTTSV (https://student.tdt.edu.vn) ---> nộp đơn trực tuyến ---> đăng ký KLTN/ĐATN.
- SV nộp đơn đăng ký trễ hạn môn thay thế tốt nghiệp tại VP. Tư vấn và hỗ trợ SV (P.E001). 
10. Từ 09h ngày 12/8 - 17h ngày 14/8/2019: SV Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 (SV đóng tiền từ ngày 26/8-28/8/2019). 
Đối tượng: SV tất cả các khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở về sau hoặc SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước nợ Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018.
11. Dự kiến 26/8-28/8/2019: SV đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 tại P. Tài chính.
Lưu ý: Tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn nằm trong học phí HK1/2019-2020. SV không đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK1/2019-2020 (bao gồm môn thay thế tốt nghiệp & các môn học khác).
12. 27/8-30/8/2019: SV khóa tuyển sinh 2014 trở về trước đang TSNN, có điểm đạt KNTHCM từ HK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm tại VP Tư vấn và hỗ trợ (Phòng E0001)
13. 04/9/2019: Công bố lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 trên trang HTTTSV
14. 16/9-21/9/2019: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2
15. 09/10/2019: P. Đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện học môn Thay thế TN trên HTTTSV ---> mục thông báo --->Chủ đề --->tốt nghiệp.
16. 10/10-11/10/2019: SV thắc mắc, khiếu nại môn Thay thế TN nộp đơn trực tuyến trên HTTTSV.
17. 14/10/2019: Công bố danh sách SV đủ điều kiện KLTN/ĐATN (khóa TS 2016) trên HTTTSV và thông báo về Khoa.
18. 15/10/2019: Phản hồi thắc mắc, khiếu nại của SV về môn Thay thế TN HTTTSV
19. 18/10-19/10/2019: SV đăng ký lịch học môn Thay thế TN (đối với môn học có xếp thời khóa biểu) trên HTTTSV 
Lưu ý:
- SV đăng ký môn Thay thế TN không được đăng ký trùng với các môn đang học 
- SV Khóa TS 2016 đã đăng ký kế hoạch KLTN/ĐATN được Khoa duyệt làm KLTN/ĐATN sẽ không đăng ký môn Thay thế TN.
20. 21/10-30/10/2019: Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV KLTN/ĐATN (khóa TS 2016)
21. 21/10-23/10/2019: SV đóng tiền KLTN/ĐATN, môn Thay thế TN tại P. Tài chính
Lưu ý: Học phí KLTN/ĐATN, môn Thay thế TN nằm trong học phí HK1/2019-2020, SV nợ học phí KLTN/ĐATN, môn Thay thế TN sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK1/2019-2020 (bao gồm học phần KLTN/ĐATN/ĐATH & các môn học khác).
22. 24/10/2019: P. Tài chính gửi dữ liệu SV đóng tiền KLTN/ĐATN, môn Thay thế TN cho P.Đại học và Khoa.
23. 04/11/2019 -07/3/2020: SV thực hiện KLTN/ĐATN, các môn Thay thế TN (Kế hoạch cụ chi tiết công bố sau)
24. Từ ngày 11/11/2019: SV học môn thay thế tốt nghiệp
25. 16/3-27/3/2020: Bảo vệ KLTN/ĐATN, chấm điểm môn Thay thế TN không xếp Thời khóa biểu

Tags