Skip to main content
x

Kế hoạch chi tiết & danh sách TSNN đợt 2B, năm học 2018 - 2019

                                                          KẾ HOẠCH 
                TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2B, NĂM HỌC 2018 - 2019

    Căn cứ theo Kế hoạch năm học, khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) Đợt 2B dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:


1. 12/7-17/7/2019: P. Đại học chuyển dữ liệu chính thức sinh viên tham gia TSNN đợt 2B
 Sinh viên tải danh sách tại đây

2.15/7 – 30/7/2019: Các Bộ phân công giảng viên hướng dẫn SV TSNN. SV đăng ký TSNN tại Công ty/Đơn vị hành chính sự nghiệp và nộp phiếu tiếp nhận về Khoa
3. 17/7/2019: Họp triển khai TSNN
-    Ngành kỹ thuật xây dựng: 9h30,thứ 4 (17/7), phòng D0402
-    Ngành kỹ thuật công trình giao thông: 9h30,thứ 4 (17/7), phòng D0505
-    Ngành quy hoạch vùng & đô thị: 9h30,thứ 4 (17/7), phòng D0306
-    Ngành kiến trúc: 9h30,thứ 4 (17/7), phòng D0405
4. 15/7/2019 – 30/07/2019: Sinh viên đăng ký TSNN theo đường link (thông báo sau) 
5. 15/7-17/7/2019: SV đóng tiền TSNN tại P. Tài chính 
6. 17/7-14/9/2019: SINH VIÊN THỰC HIỆN TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP
7. Từ 09h ngày 12/8 - 17h ngày 14/8/2019: Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 (SV đóng tiền từ ngày 26/8-28/8/2019). 
Đối tượng: SV tất cả các khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở về sau hoặc SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước nợ Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018.
8. Dự kiến 26/8-28/8/2019: SV đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 tại P. Tài chính.
Lưu ý: Tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn nằm trong học phí HK1/2019-2020. SV không đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK1/2019-2020 (bao gồm môn thay thế tốt nghiệp & các môn học khác).
9. 27/8-30/8/2019: SV khóa tuyển sinh 2014 trở về trước đang TSNN, có điểm đạt KNTHCM từ HK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm tại VP Tư vấn và hỗ trợ (Phòng E0001)
10. 04/9/2019: Công bố lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 trên trang HTTTSV
11. 16/9-21/9/2019: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2
                                                                                                      KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 

Tags