Skip to main content
x

Chuẩn đầu ra 2015 Kỹ thuật Xây dựng chương trình Chất lượng cao


1. Tên ngành:
    Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật công trình xây dựng 
    Tên ngành tiếng Anh: Civil Engineering
2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy chương trình Chất lượng cao
3. Văn bằng: Kỹ sư 
4. Mục tiêu đào tạo: Chương trình đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng đào tạo nhân lực có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tốt; có kỹ năng tư vấn, thiết kế, quản lý và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp; có đủ kỹ năng tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành cũng như khả năng làm việc nhóm để có thể làm việc hoặc học tập lên các bậc học cao hơn trong môi trường hội nhập quốc tế.
5. Chuẩn đầu ra: Sinh viên bậc đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng chất lượng cao sau tốt nghiệp, đạt những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Kiến thức  chung

Lý luận chính trị

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức giáo dục quốc phòng;

- Nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Khoa học xã hội

- Biết, hiểu và có thể vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong phân tích và giải thích những hiện tượng và sự kiện xã hội

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

- Hiểu và biết cách thể hiện bản vẽ kỹ thuật;

- Hiểu và có thể vận dụng hiệu quả các kiến thức về cơ học cơ sở, và địa chất công trình và phương pháp tính toán trong kỹ thuật.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Những hiểu biết, thông tin cao hơn về xây dựng công trình

- Hiểu và có thể vận dụng hiệu quả kiến thức về cơ học kết cấu và sức bền vật liệu;

- Hiểu và có thể áp dụng kiến thức về cơ học đất, thủy lực và vật liệu xây dựng.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

2

Kỹ năng nghề Nghiệp

Kỹ năng chuyên môn

- Hiểu và biết cách thiết kế các kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép cho công trình dân dụng và công nghiệp dựa theo các tiêu chuẩn hiện hành;

- Hiểu và biết cách thiết kế nền và móng cho công trình dân dụng và công nghiệp dựa theo các tiêu chuẩn hiện hành;

- Hiểu biết và biết cách vận dụng linh hoạt các kiến thức về kinh tế xây dựng, quản lý dự án và thi công để tư vấn, quản lý và thi công công trình xây dựng;

- Hiểu và biết các thiết lập cũng như thể hiện các bản vẽ thiết kế, thi công trong xây dựng.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Tham gia và  đạt yêu cầu các đợt thực tập ngành, thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt ngiệp;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu chuẩn đầu ra. 

 

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng tự học, kỹ năng thiết kế độc lập, thu thập có hệ thống thông tin về xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; kỹ năng đàm phán, viết báo cáo, trình bày đồ án thiết kế; kỹ năng quản lý và điều hành các hoạt động trong xây dựng.

- Ngoài ra còn phải có các kỹ năng sau:

§  Kỹ năng thuyết trình;

§  Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo;

§  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

§  Kỹ năng giao tiếp và ứng xử;

§  Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả;

§  Kỹ năng làm việc nhóm;

§  Kỹ năng viết hồ sơ xin việc ấn tượng và phỏng vấn tuyển dụng thành công.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các môn học kỹ năng mềm;

- Tham gia và  đạt yêu cầu các đợt thực tập ngành, thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp.

Kỹ năng ngoại ngữ

- Khóa 19: TOEIC 600 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương mức này.

- Khóa 20: IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế về các nội dung:

§  Microsoft Office Word

§  Microsoft Office Excel

§  Microsoft Office PowerPoint

- Sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành trong công tác thiết kế công trình.

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị (Khóa 19 đạt 700 điểm; Khóa 20 đạt 750 điểm)

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học vể kỹ thuật xây dựng và tin học trong tính toán kết cấu.

3

Thái độ, ý thức  xã hội

Thái độ và hành vi

- Nhận thức đúng về vai trò người làm công việc thiết kế, thi công công trình xây dựng đó là người tạo ra những sản phẩm có tính kỹ thuật, mỹ thuật góp phần xây dựng đất nước đẹp hơn;

- Tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự học hỏi để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tôn trọng quyền tác giả...;.

- Được giảng viên hướng dẫn kiểm tra qua học tập, làm đồ án môn học;

- Làm  đồ án tốt nghiệp và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Tinh thần tập thể, hợp tác và đoàn kết trong công việc, sẵn sàng tham gia các công tác chuyên môn phục vụ cộng đồng xã hội;

- Ý thức chia sẻ kiến thức, kỹ năng chuyên môn để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, và công nghiệp hóa trong xây dựng.

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

- Kỹ sư tư vấn thiết kế, chủ trì thiết kế kết cấu tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế;

- Kỹ sư quản lý thi công, chỉ huy hoặc cán bộ quản lý tại các công ty xây dựng;

- Cán bộ quản lý xây dựng tại các cơ quan quản lý xây dựng từ trung ương đến địa phương.

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

Kết quả điều tra tình hình công việc của sinh viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tiếp lên bậc cao hơn

- Tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành xây dựng trong và ngoài nước;

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng và/hoặc có các sáng kiến, cải tiến nghiên cứu nổi bật, được xã hội công nhận.

Số liệu và minh chứng tích lũy được qua các năm về cựu sinh viên.