Skip to main content
x
ĐATN, T9/2018
Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018

Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018

I.Ngành xây dựng:

1. Thời gian nộp bài:

Trải nghiệm làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 30/06/2018, nhiều học sinh THPT đã trải nghiệm một ngày làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với 4 lớp học

Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 3/2018

- Lịch gặp giảng viên hướng dẫn TSNN:

+ Ngành xây dựng: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0102